Senaste nyheterna

Hanell Entreprenad i Gävle AB Gävle har…

Läs mer

Hanell Entreprenad har av BDX tilldelats projekt…

Läs mer

Vestum AB (publ) har ingått avtal om…

Läs mer

Hanell Entreprenad förvärvar Lennartsson Entreprenad med verksamhet…

Läs mer

Vi är ett nytänkande företag som utför byggnationer och underhåll inom järnvägssektorn.

Vi byter enskilda bankomponenter såväl som bygger stora komplexa järnvägsanläggningar, och allt däremellan.

El

Våra tekniker och elektriker har specialkompetens genom kompletterande utbildning för järnväg och utför alla kontaktledningsarbeten.
Vi utför felavhjälpning, underhåll, om- och tillbyggnad samt driftkontroller genom vår säkerhetspersonal som täcker alla delar inom signalteknik.
Vi har spårgående grävmaskiner samt tillbehör för att utföra samtliga arbeten inom järnvägssektorn.
Genom spetskompetens och stort kunnande om järnvägen kan vi ta ett helhetsgrepp om järnvägen.

Kvalitetsarbetet syftar bland annat till att minska
antalet besiktningsanmärkningar.

Säkerheten är grundläggande för vår verksamhet. Det innebär att vi ställer stora krav på att säkerhetsföreskrifterna och ordningsregler följs då arbetet är förenat med stora risker. För att se till att säkerheten efterlevs på ett projekt har vi specialutbildad och kompetent personal inom följande områden.
Vår personal har stor erfarenhet av markarbeten i järnvägsnära miljö. Vi har bland annat varit med och byggt ett flertal nya perronger i Stockholms området där både fundamentsättning, kabelkanalisation och dränering har ingått.

Vi utför utbildning internt och externt. Inom bl.a. skydds- och säkerhetsplanerare, tillsyningsman A-, E-, L-skydd, E2, BASTAB, vägvakt.

Läs mer om miljön länkad till våran arbetsmiljö policy!

Vi har stark miljötänkande i vår verksamhet och försöker alltid förbättra oss.

Vi är måna om att personalen mår bra och trivs, vilket är nyckeln till ett bra utförande.
Secured By miniOrange