Arbetsmiljö

Vi hjälper våra kunder med
best-arbeten mark-, kanalisation- och kabelarbeten säkerhetsfunktionärer

Miljöplan

Miljöorganisation

Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån hur det påverkar miljön. För att vara tydliga i vårt miljöarbete har vi tagit fram en enkel, och övergripande Miljöplan i sju punkter. På detta följer ett avsnitt med våra genomförda och framtida Miljömål. Vårt miljöarbete är ett strategiskt beslut från 2013 och omfattar en allt större del av verksamheten. Från maj 2018 är Mattias Oscarsson miljöansvarig på Hanell Entreprenad. Genom Mattias ökar vi den miljömässiga samordningen med vår omvärld.

Miljömål - Genomförda och Framtida

Miljöinformation till anställda

Samtliga i verksamheten ska känna till och efterleva företagets miljöplan. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten. Miljöinformation till leverantörer Vi informerar våra leverantörer om vilka krav vi ställer på leverantörer i miljöfrågor.

Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att ytterligare öka användningen av elektronisk media för sprida information till personal, kunder och leverantörer. På detta sätt minskar förbrukningen av papper och vi har färre brev- och papperstransporter.

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att ta hänsyn till miljön redan vid inköp av produkter som används i verksamheten. Detta gäller allt från fordon,maskiner och bränslen till kopieringspapper och pennor. Efterlevnad av kraven diskuteras fortlöpande på personalmöten.

Miljökrav på leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Miljöinformation till kunder

Genom muntlig och digital kommunikation informerar vi våra kunder om vårt miljöarbete.

Miljön och våra fordon

Ett uttalat mål är att minska skadliga utsläpp från våra fordon och att eftersträva den senaste tekniken för minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöplan

  • Vi ska verka för en bättre miljö.
  • Vi ska ta hänsyn till miljön i allt vi gör.
  • Vi ska öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Vi ska se miljöriktiga åtgärder som investeringar.
  • Vi ska minska våra föroreningar av luft, mark och vatten.
  • Vi ska sträva efter att miljöriktigt utnyttja våra resurser.
  • Vi ska ställa krav och påverka människor och organisationer vi samarbetar med i en riktning som främjar miljön.
Secured By miniOrange